ΕΡΓΑ.

Από το 1969 η εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ έχει εκτελέσει πλήθος μελετών και κατασκευών, σε ποικίλους τομείς.  Τα πιο πρόσφατα έργα της σχετίζονται με κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες, μονοκατοικίες και οικοδομές αλλά και έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων. Επίσης, σημαντικό είναι το μέγεθος των έργων της στον τομέα της οδοποιίας.