Δεκέμβριος.4.2019

3D scanning με τη χρήση drone και DSLR φωτογραφικής μηχανής. Μέσω της μεθόδου της φωτογραμμετρίας δημιουργήθηκε το 3D model του Καθολικού της Ι.Μ.Δοχειαρίου