Οκτώβριος.1.2019

Ολοκληρώθηκε η αποτύπωση με drone του κτιρίου του Αρσανά της Ι.Μ Οσίου Γρηγορίου που είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή τρισδιάστατου μοντέλου και ορθοφωτογραφιών.