Ιούνιος.7.2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης διαμερίσματος στο κέντρο Θεσσαλονίκης.