Νοέμβριος.1.2020

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης διαμερίσματος στην περιοχή Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης.