Η ΟΜΑΔΑ.

Το σημαντικότερο μέρος μιας εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ΥΠΟΔΟΜΗ απαρτίζεται από μια ομάδα πολιτικών, αρχιτεκτόνων και τοπογράφων μηχανικών και το διοικητικό προσωπικό. Την ομάδα συμπληρώνει το εργοτεχνικό δυναμικό που αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός BEng Portsmouth Uni.
MSc Structural Engineering Surrey Uni.

Διεύθυνση

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός BEng Portsmouth Uni.
MSc Structural Engineering Surrey Uni.

Εργοταξιάρχης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Interior Design

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Οικονομικό τμήμα - Ενεργειακά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Dr. Μηχανικός Φωτογραμμετρίας Α.Π.Θ.

Τοπογραφικές Μελέτες - Αποτυπώσεις

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Γραμματειακή Υποστήριξη - Στατικές Μελέτες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Πολ. Μηχ. Εργοταξίου - Στατικές Μελέτες

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ

Πολ. Μηχ. Εργοταξίου - Στατικές Μελέτες

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΤΚΟΥ - ΠΙΤΣΑΛΙΔΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ.
MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΔΗΜΗΤΡΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΠΡΙΣΙΜΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΩΓΟΥΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Γεωπληροφορικής Α.Π.Θ. MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Τοπογραφικές Μελέτες - Αποτυπώσεις

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Οικονομολόγος ΠΑ.ΜΑΚ.

Γραμματειακή Υποστήριξη-Λογιστήριο