Η ΟΜΑΔΑ.

Το σημαντικότερο μέρος μιας εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ΥΠΟΔΟΜΗ απαρτίζεται από μια ομάδα πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων και τοπογράφων μηχανικών και το διοικητικό προσωπικό. Την ομάδα συμπληρώνει το εργοτεχνικό δυναμικό που αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία.

Αντώνιος Τρέσσος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός BEng Portsmouth Uni.
MSc Structural Engineering Surrey Uni.

Διεύθυνση

Στέργιος Τρέσσος ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ Πολιτικός Μηχανικός BEng Portsmouth Uni.
MSc Structural Engineering Surrey Uni.

Υπεύθυνος Εργοταξίων

Δέσποινα Καράπαπα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Interior Design

Ηρακλής Χαλβατζής ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Ε.Α.Π.

Εκπόνηση Μελετών - Άδειες

Παναγιώτης Δημανίδης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Dr. Μηχανικός Φωτογραμμετρίας Α.Π.Θ.

Τοπογραφικές Μελέτες - Αποτυπώσεις

Ιωάννης Μούρτος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.
υποψήφιος διδάκτωρ Τ.Α.Μ. Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Σοφία Τριανταφυλλάκη ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Διαχείριση Έργων - Στατικές Μελέτες

Δημήτρης Γλυκοφρύδης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Πολ. Μηχ. Εργοταξίου

Βασίλειος Τάνης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ
MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Ε.Α.Π.

Πολ. Μηχ. Εργοταξίου

Ισμήνη Αλλοδιανάκη ΙΣΜΗΝΗ ΑΛΛΟΔΙΑΝΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Στατικές Μελέτες

Δάφνη Αναστασοπούλου ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Στατικές Μελέτες

Χριστίνα Γώγουλα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΩΓΟΥΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Επίβλεψη Έργων - Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Ελένη Γκόνδρα ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΔΡΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Μαρία Κρύου ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Περικλής Μανιώτης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Ελευθέριος Μαντζουνέας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Κ.
MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Βαγγέλης Καρούμπης ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Γεωπληροφορικής Α.Π.Θ. MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Τοπογραφικές Μελέτες - Αποτυπώσεις

Παναγιώτης Αργυρού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Συντήρησης και Αποκατάστασης Α.Π.Θ.

Τοπογραφικές Μελέτες – Αποτυπώσεις

Κρυσταλλένια Γαβριηλίδου ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Οικονομολόγος ΠΑ.ΜΑΚ. Msc E-Business & Innovation Technologies ΠΑ.ΜΑΚ. MBA & Marketing ΔΙ.ΠΑ.Ε, ΜΑ Creative Writing ΠΑ.Δ.ΜΑΚ.

Project Manager - Marketing

Ελένη Τσότσου ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΤΣΟΥ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ. MSc Λογιστικής και Ελεγκτικής ΠΑ.Δ.ΜΑΚ. MSc Taxation, Accounting & Financial Mgmt. ΠΑ.ΜΑΚ.

Λογιστήριο

Χρήστος Αλεξάνδρου ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Υποστήριξη Εργοταξίου