ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ.

Στην ΥΠΟΔΟΜΗ προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τοπογραφικών εφαρμογών για ιδιωτικά και δημόσια έργα. Επιπλέον, πέραν της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους (φωτογραμμετρία, 3D Laser Scan κτλ) για την εξαγωγή ορθών και μεγάλης ακρίβειας αποτελεσμάτων ώστε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση της μελέτης και της πρότασης. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα επεξεργάζονται σε προγράμματα υψηλής ανάλυσης, δίνοντας αντίστοιχα ένα υψηλής ανάλυσης μοντέλο μέσω του οποίου αποτυπώνεται με ευκρίνεια η υφιστάμενη κατάσταση των κατασκευών.

  • Αποτυπώσεις μνημείων και ιστορικών κτιρίων με συνδυασμό φωτογραμμετρίας – τοπογραφίας
  • Πραγματογνωμοσύνες με φωτοερμηνεία για την εξακρίβωση διαχρονικών μεταβολών ορίων ιδιοκτησιών, ύπαρξης κτιρίων ή τμημάτων τους, μορφολογίας εδάφους
  • Χάραξη και διαχρονική παρακολούθηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας
  • Βυθομετρήσεις με χρήση GPS και ηχοβολιστικών συσκευών απλής δέσμης
  • Φωτοερμηνεία/Τηλεπισκόπηση για τον έλεγχο των επιδοτήσεων καλλιεργήσιμων και βοσκήσιμων εκτάσεων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβόλαια, άδειες δόμησης, γεωμετρικές μεταβολές κτηματολογίου, πράξεις τακτοποίησης, επανακαθορισμό αιγιαλού-παραλίας