ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Αξιοποίηση ακινήτων
  • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Ανάλυση κόστους
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Εύρεση ακινήτων
  • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
  • Υπηρεσίες Μηχανικού στα πλαίσια αγοραπωλησίας ακινήτων