ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Master plan
  • Αξιοποίηση ακινήτων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Ανάλυση κόστους έργων
  • Τεχνική υποστήριξη