ΜΕΛΕΤΕΣ.

Η βάση για μια άρτια κατασκευή είναι η πλήρης, αναλυτική και τεκμηριωμένη μελέτη. Η ΥΠΟΔΟΜΗ κατέχει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των μελετών και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την μετέπειτα εφαρμογή τους στην κατασκευή, της επιτρέπουν την ανάληψη και εκπόνηση μελετών στις οποίες δίνεται έμφαση στην κάθε λεπτομέρεια, αλλά κυρίως στην πλήρως κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση. Το φάσμα των μελετών που αναλαμβάνει είναι:

  • Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων και κατασκευών
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Μελέτες ανακαίνισης
  • Interior design
  • 3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός