ΜΕΛΕΤΕΣ.

Η βάση για μια άρτια κατασκευή είναι η πλήρης, αναλυτική και τεκμηριωμένη μελέτη. Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των μελετών, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τη μετέπειτα εφαρμογή τους, μας επιτρέπουν να εκπονούμε μελέτες που δίνουν έμφαση στην κάθε λεπτομέρεια αλλά και στην πλήρως κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση. Το φάσμα των μελετών που αναλαμβάνει η εταιρεία μας είναι:

 • Αρχιτεκτονικές
 • Στατικές
 • Ηλεκτρομηχανολογικές
 • Περιβαλλοντικές
 • Τοπογραφικές
 • Οικονομοτεχνικές
 • Μελέτες ανακαίνισης
 • Interior design
 • 3D σχεδιασμός και φωτορεαλισμός
 • Μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων και κατασκευών
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών