ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στο χώρο των κατασκευών, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε μορφή επίβλεψης έργου, μικρής έως μεγάλης κλίμακας.

Κάθε στάδιο του έργου παρακολουθείται συστηματικά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της κατασκευής και να αποφευχθούν οι πρόσθετες δαπάνες. Τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της ομάδας μας μεριμνούν για το συντονισμό του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον.