ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται στους κλάδους μελετών & κατασκευών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η πολυετής εμπειρία μας και το δυναμικό προσωπικό που θεμελιώνει την εταιρεία είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με βάση τις ανάγκες σας οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί, πιστή στις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις, νομοθεσίες αλλά και το περιβάλλον. Η ομάδα μας διαθέτει τη γνώση για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή καινούργιων κατασκευών (ανέγερση οικοδομών, μονοκατοικιών, κτιρίων γραφείων κτλ) αλλά και για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιριακών δομών που αφορά τόσο το εξωτερικό τους περίβλημα (όψεις) όσο και το εσωτερικό τους (ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων κτλ).

Από το 1981 μέχρι και σήμερα η ΥΠΟΔΟΜΗ έχει εκτελέσει πλήθος έργων αποκατάστασης, περισσότερα από τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί στο Άγιον Όρος. Τα έργα αυτά αποτελούν σημαντικά κτίρια των Μοναστηριακών Συγκροτημάτων του Αγίου Όρους, τόπος ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO από το 1988 και προστατεύεται με ειδικές διατάξεις. Η σύνταξη και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και μνημείων απαιτεί την ανάλογη τεχνογνωσία, ευσυνειδησία και σεβασμό του αντικειμένου, καθώς τα εν λόγω κτίρια αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του τόπου και έχει στόχο τη διαχρονική διατήρηση των ίδιων των κτιρίων αλλά και της ιστορικότητάς τους. Η εταιρεία μας διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό τόσο σε επίπεδο μελετών όσο και κατασκευής, το οποίο είναι καταρτισμένο στον τομέα της αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των Μνημείων Πολιτισμού της χώρας μας.