ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΥΠΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται στους κλάδους μελετών και κατασκευών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η πολυετής εμπειρία μας και το ανθρώπινο δυναμικό που θεμελιώνει την εταιρεία μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε οποιοδήποτε έργο μας ανατεθεί, σεβόμενοι τις ανάγκες του πελάτη, τις εκάστοτε διατάξεις και νομοθεσίες αλλά και το περιβάλλον. Η ομάδα μας διαθέτει τη γνώση για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή νέων έργων (ανέγερση οικοδομών, μονοκατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, γραφειακών κτιρίων) αλλά και για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιριακών δομών.

Από το 1981 μέχρι και σήμερα, η ΥΠΟΔΟΜΗ έχει εκτελέσει πλήθος έργων αποκατάστασης σε κτίρια των μοναστηριακών συγκροτημάτων του Αγίου Όρους – τόπος ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO και προστατεύεται με ειδικές διατάξεις. Η υλοποίηση έργων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και μνημείων απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, ευσυνειδησία και σεβασμό, καθώς αυτά αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, πλήρως καταρτισμένο στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων πολιτισμού, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχρονική διατήρηση των ίδιων των κτιρίων αλλά και της ιστορικότητάς τους.