ΝΕΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΣΑΝΑ, Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
3D MODEL ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΗ