ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  • ΕΤΟΣ: 2019
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΙΜΩΛΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, σχεδιάστηκε καινούργιο σύστημα εφελκυόμενης μεμβράνης που θα καλύπτει την ανάγκη για σκίαση του υπαίθριου χώρου τις απαραίτητες ώρες.