ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2021
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στόχος της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι η δημιουργία και ένταξη ενός ανελκυστήρα, τριών επιπέδων και προδιαγραφών Α.Μ.Ε.Α, σε πτέρυγα της Ιερά Μονής Παναγίας Θεοσπεπάστου, με σκοπό την εύκολη και άμεση πρόσβαση των μοναχών – επισκεπτών και στους τρεις ορόφους της υφιστάμενης πτέρυγας.

Πρόκειται για εξωτερική προσθήκη σε υφιστάμενη κατασκευή, πλησίον της εισόδου του κτιρίου. Για την υλοποίηση της πρότασης προτείνεται η δημιουργία ορθογωνικής κάθετης κατασκευής με σκοπό τον εγκιβωτισμό του ανελκυστήρα. Συνεπώς, προτείνεται η μετακίνηση των υφιστάμενων κουφωμάτων, στον άξονα που ορίζει ο ανελκυστήρας, στην πρόσοψη της προσθήκης.