ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ

Από το 1969 η εταιρία με αρχικό αντικείμενο τις μελέτες δημοσίων έργων στις τάξεις των συγκοινωνιακών συνέταξε ποικίλες μελέτες που αφορούσαν τη Βόρεια Ελλάδα.