ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2019-
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Καθολικό της Ι.Μ. Δοχειαρίου ανήκει στον αθωνικό ή αγιορείτικο τύπο ναού, δηλαδή είναι σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακιόνιος ναός, με κεντρικό τρούλο και δύο μικρότερους στα πλάγια διαμερίσματα του ιερού (πρόθεση και διακονικό), με πλάγιους χορούς και δύο νάρθηκες, ο εσωτερικός εκ των οποίων (λιτή) είναι τετρακιόνιος με δύο τρούλους στα πλάγια κλίτη. Στη δυτική πλευρά διαθέτει εξωνάρθηκα με τη μορφή στεγασμένης στοάς, η οποία καταλήγει στη βάση του κωδωνοστασίου που βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του ναού. Βόρεια και σε επαφή με το ναό βρίσκεται το παρεκκλήσι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Οι εργασίες αποκατάστασης του ναού αφορούν στην αλλαγή των μολυβδόφυλλων επικάλυψης της στέγης, στην ενίσχυση της τοιχοποιίας μέσω ενεμάτων, στην ενίσχυση των θολοδομών, στο καθαρισμό των εξωτερικών όψεων, στο εκ νέου αρμολόγημα, στην αποκατάσταση του επιχρίσματος της βόρειας πλευράς του και στην αντικατάσταση των μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων.