ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2019-
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο χείμαρρος Χρέντελη διέρχεται βόρεια του μοναστηριού της Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου και εκβάλλει στον κόλπο του Αγίου Όρους, σε σημείο ανάμεσα στο Αρχονταρίκι της Μονής και τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών έχει προκαλέσει ποικίλες καταστροφές και γι αυτό το λόγο η διευθέτησή του κρίνεται απαραίτητη.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ανοιχτού οχετού τραπεζοειδούς μορφής, γέφυρας στο ύψος του κρηπιδώματος, την κατασκευή πεζογέφυρας, υπόγειου σωληνωτού αγωγού εγκάρσια στον οχετό για τη διέλευση δικτύων με εκατέρωθεν φρεάτια επίσκεψης, την αποκατάσταση του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού, και διαμορφώσεις της φυσικής κοίτης, ανάντη της υφιστάμενης γέφυρας.