ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2017
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣ-Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ

Ο σκοπός της κατασκευής του προτεινόμενου έργου είναι η αποκατάσταση της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συλλογή επαρκούς ποσότητας νερού για τις ανάγκες πυρόσβεσης του δασοκτήματος και των κατασκευών και άρδευσης των διαφόρων γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων της Ιεράς Μονής.

Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με την ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ.