ΙΕΡΟ ΚΕΛΛΙ ΓΕΝΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2013-2015
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το σημαντικό αυτό Κελλί της Ι.Μ.Αγίου Διονυσίου βρίσκεται στο κέντρο των Καρυών του Αγίου Όρους έναντι του Πρωτάτου.

Στα πλαίσια της αποκατάστασης του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εκσκαφές, σκυροδετήσεις και αντιστηρίξεις, αντικατάσταση ξύλινων φέροντων στοιχείων όπου κρίθηκε απαραίτητο, επιστρώσεις-επενδύσεις δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενέματα, αρμολογήματα, επιχρίσεις των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών.