ΙΕΡΟ ΚΕΛΛΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2012-2013
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου της Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου στις Καρυές Αγίου Όρους περιελάμβανε την ενίσχυση της υπάρχουσας λιθοδομής, την αντικατάσταση της ξύλινης στέγης, η οποία επιστέφθηκε με κεραμίδια ολλανδικού τύπου και τον καθαρισμό και αρμολόγημα των εξωτερικών όψεων του.