ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 1998-2000
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το μεγάλο αυτό έργο της αποκατάστασης του ΒΔ τμήματος της Βόρειας Πτέρυγας της Ι.Μ.Δοχειαρίου περιλάμβανε την αντικατάσταση μεγάλου τμήματος των ξύλινων φέροντων στοιχείων (δάπεδα, τσατμαδότοιχοι, ξύλινη στέγη), την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, την αντικατάσταση των σχιστόπλακων επικάλυψης, τον καθαρισμό και το αρμολόγημα των όψεων που δεν επιχρίστηκαν, τη συντήρηση των τοιχογραφιών και οροφογραφιών που βρέθηκαν στα επιμέρους κελιά.