ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2002-2004
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το μεγάλο αυτό έργο της αποκατάστασης της Βόρειας Πτέρυγας της Ι.Μ.Δοχειαρίου περιλάμβανε την αντικατάσταση μεγάλου τμήματος των ξύλινων φέροντων στοιχείων (δάπεδα, τσατμαδότοιχοι, ξύλινη στέγη), την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, την αντικατάσταση των σχιστόπλακων επικάλυψης, τον καθαρισμό και το αρμολόγημα των όψεων που δεν επιχρίστηκαν και την ανακατασκευή τμημάτων της τοιχοποιίας και τόξων που είχαν καταρρεύσει ή βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση.