ΑΡΣΑΝΑΣ Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2019-2021
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το κτίριο του Αρσανά βρίσκεται στον παράλιο χώρο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, στα δεξιά της μικρής αποβάθρας, στην οποία προσαράζουν το πλοίο της συγκοινωνίας και οι βάρκες της μονής. Η κατασκευή του ακολουθεί την τυπική αγιορείτικη αρχιτεκτονική με εξωτερικές τοιχοποιίες κατασκευασμένες από λιθοδομή, εσωτερικούς ξυλόπηκτους τοίχους από τσατμά και ξύλινη στέγη καλυμμένη με σχιστόπλακες.

Τα προβλήματα τα οποία κλήθηκε η μελέτη να επιλύσει είναι η έλλειψη ενός ικανοποιητικού χώρου έκθεσης τοπικών αγιορείτικων προϊόντων και αντικειμένων, τα κατασκευαστικά προβλήματα από τη γήρανση του κτιρίου που επιταχύνουν τη φθορά του και, τέλος, τα αισθητικά προβλήματα, από νεωτερικές επεμβάσεις, που αλλοίωσαν την αρχική κατάσταση της όψης του κτιρίου.

Στόχος της αποκατάστασης του κτιρίου υπήρξε η προσαρμογή του στη νέα του χρήση ως χώρος έκθεσης-πωλητηρίου, ο οποίος αποτελεί έναν ελεύθερο χώρο στον οποίο δεσπόζουν τα ξύλινα υποστυλώματα που οριοθετούν έναν κεντρικό διάδρομο, εκατέρωθεν του οποίου και περιμετρικά της εξωτερικής λιθοδομής θα αναπτύσσονται τα έπιπλα που θα φιλοξενούν τα προϊόντα της έκθεσης.

Η μελέτη, που εφαρμόστηκε, αφορούσε σε εργασίες αποκατάστασης του στατικού φορέα του κτιρίου του Αρσανά, τόσο εξωτερικά, με την αποκατάσταση του στατικού φορέα, όσο και εσωτερικά με την κατασκευή του σκελετού του ξύλινου πατώματος και των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών, καθώς και εργασίες επαναφοράς των όψεων στην αρχική τους μορφή, με σεβασμό στην αυθεντικότητα και με χρήση παραδοσιακών τεχνικών, βελτιωμένων από τη σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον, αφορούσε σε εργασίες για την κατασκευή της νέας ξύλινης στέγης, η οποία εξασφαλίζει την προστασία του κτιρίου από τα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, τοποθετήθηκαν όλα τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα του κτιρίου και οι μαρμαροποδιές τους.