ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2018
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Ο νέος Ναός θα έχει εξωτερικές διαστάσεις 6,30 x 12,45 μ.
Η τυπολογία που ακολουθεί είναι αυτή, ενός επιμήκους, συμμετρικού ναού, με νάρθηκα, λιτή, κυρίως ναό και ιερό.

Μορφολογικά, πρόκειται για έναν ναό με εγκάρσιες προεξοχές στη λιτή και στον κυρίως ναό, στα οποία ανοίγονται δίλοβα παράθυρα.

Ολόκληρος ο Ναός θα είναι κατασκευασμένος από αργολιθοδομή με πλακοειδείς λίθους και λιγοστά μαρμάρινα στοιχεία στις όψεις (κίονες-κιονόκρανα και ποδιές δίλοβων και απλών παραθύρων καθώς και της εισόδου). Οι προεξοχές επιστέφονται με δίρριχτες στέγες, καλυμμένες με σχιστόπλακα, ενώ οι δύο, πανομοιότυποι τρούλοι καλύπτονται με μολυβδόφυλλα. Τα δάπεδα επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια και μαρμάρινα στοιχεία.