ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΑΔΙ

  • ΕΤΟΣ: 2018
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΤΡΙΑΔΙ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ανακαίνιση αφορά στο σχεδιασμό και κατασκευή καινούργιας κουζίνας για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.