ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΟΥ Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

  • ΕΤΟΣ: 2017
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ι.Μ.ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ

Το κτίριο της Πτέρυγας Αρχονταρικιού της Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου είναι κτισμένο πάνω σε βράχο 30 μέτρων. Αποτελείται από ισόγειο, δύο ορόφους και υπόγειους χώρους.

Η μελέτη αποκατάστασης αφορούσε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, στην αξιολόγηση και αντικατάσταση του ξύλινου σκελετού, στην αποκατάσταση των δαπέδων και οροφών, στην αντικατάσταση της ξύλινης στέγης με την εκ νέου τοποθέτηση σχιστόπλακων, τη συντήρηση και αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων και την αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων.