ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ.

img

Η επαγγελματική δραστηριότητα ξεκινάει το 1969 από τον Νικόλαο Τρέσσο, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., ο οποίος παράλληλα επιτέλεσε και επιμελητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο μάθημα της Οδοποιίας από το 1973 έως το 2001. Η εταιρεία με την επωνυμία Ν.ΤΡΕΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ “ΥΠΟΔΟΜΗ” Ε.Ε. είχε ως αρχικό αντικείμενο τις μελέτες δημόσιων έργων στις τάξεις των συγκοινωνιακών, στατικών, περιβαλλοντικών και τοπογραφικών. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό και την κατασκευή οικοδομικών έργων και τις ανακαινίσεις. Από το 1981, συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση μελετών και τις κατασκευές αναστηλωτικών έργων ιστορικών μνημείων στην περιοχή του Αγίου Όρους. Από το 2019 η εταιρεία αλλάζει επωνυμία και σκοπό, και πλέον ως ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει κατασκευές δημοσίων έργων καθώς και μελέτες-κατασκευές ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία σήμερα διευθύνεται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς Αντώνιο Τρέσσο και Στέργιο Τρέσσο, και στελεχώνεται από μια ομάδα πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων και τοπογράφων μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων. και διατηρεί μόνιμες συνεργασίες ετών με εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Επίσης, διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων καθώς και με εξειδικευμένα συνεργεία για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Σκοπός της εταιρείας είναι να ολοκληρώνει άρτια, υπεύθυνα και εντός κόστους και χρονοδιαγράμματος τα έργα που αναλαμβάνει.

Αποστολή

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα των μελετών και των κατασκευών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την υψηλή αισθητική, αναλαμβάνουμε και ολοκληρώνουμε έργα που εκτείνονται από τη μελέτη και την κατασκευή κατοικιών, γραφειακών χώρων και ξενοδοχειακών μονάδων έως την αναστήλωση ιστορικών μνημείων. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζουμε ότι τα έργα μας εκτελούνται με ακρίβεια και συνέπεια και καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Όραμα

Όραμα της εταιρείας είναι να αποτελεί πρωτοπόρο στον κλάδο της, παρέχοντας υπηρεσίες που διακρίνονται για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία τους.

Αξίες

  • Σεβασμός στον πελάτη. Σεβόμαστε τις απαιτήσεις του πελάτη για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υλοποίηση έργων σε όλες τις φάσεις τους, από το πρώτο στάδιο ως την ολοκλήρωση, και παρέχουμε υποστήριξη ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  
  • Αποτελεσματικότητα. Καθορίζουμε σαφείς στόχους, εργαζόμαστε για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων και στοχεύουμε στη διαρκή βελτίωση της απόδοσής μας
  • Καινοτομία. Εργαζόμαστε με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη. Προβλέπουμε τις τάσεις που διαμορφώνονται και ανταποκρινόμαστε σε αυτές με επιτυχία. Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα και δίνουμε έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών
  • Σεβασμός στους ανθρώπους μας. Αναγνωρίζουμε ότι οι δεξιότητες και η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας έχουν καθοριστική σημασία. Επενδύουμε έμπρακτα στα μέλη της ομάδας μας, αναπτύσσουμε τις ικανότητες και τα ταλέντα τους και τα ενδυναμώνουμε στο ρόλο τους  
  • Συνεργασία. Λειτουργούμε ομαδικά και θέτουμε κοινούς στόχους. Εκτιμούμε τις διαφορετικές απόψεις και προωθούμε τον εποικοδομητικό διάλογο. Ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονικότητα, διαμορφώνοντας έτσι μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των έργων και δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν
  • Επαγγελματισμός. Οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές μας χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, ακεραιότητα και επιχειρηματική ηθική. Λειτουργούμε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας