ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ.

img

Η επαγγελματική δραστηριότητα ξεκινάει το 1969 από τον Νικόλαο Τρέσσο, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., ο οποίος παράλληλα επιτέλεσε και επιμελητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο μάθημα της Οδοποιίας από το 1973 έως το 2001. Η εταιρεία με την επωνυμία Ν.ΤΡΕΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ “ΥΠΟΔΟΜΗ” Ε.Ε. είχε ως αρχικό αντικείμενο τις μελέτες δημοσίων έργων, στις τάξεις των συγκοινωνιακών, στατικών, περιβαλλοντικών και τοπογραφικών, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείτο στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό και κατασκευή οικοδομικών έργων και ανακαινίσεων, ενώ από το 1981 συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση μελετών και στις κατασκευές αναστηλωτικών έργων ιστορικών μνημείων, ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Από το 2019 η εταιρεία αλλάζει επωνυμία και σκοπό, και πλέον ως ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει κατασκευές δημοσίου καθώς και μελέτες-κατασκευές ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία σήμερα απαρτίζεται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς Αντώνιο Τρέσσο και Στέργιο Τρέσσο, και στελεχώνεται από μια ομάδα πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων και τοπογράφων μηχανικών και το διοικητικό προσωπικό, και διατηρεί μόνιμες συνεργασίες ετών με εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Επίσης διατηρεί συνεργασίες με εξειδικευμένα συνεργεία για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων, άρτια, με υπευθυνότητα και εντός κόστους και χρονοδιαγράμματος.